oa-po

OBCHODNÁ AKADÉMIA
Volgogradská 3, Prešov
Prejsť na obsah
70 rokov Obchodnej akadémie
Ples Obchodnej akadémieExkurzie
Imatrikulácia prvákov

Obchodná akadémia, Volgogradská 3, 080 74 Prešov
IČO: 00162183                                         tlf: 051 77 19 748
KONTAKTY:    riaditel@oa-po.vucpo.sk
sekretariat@oa-po.vucpo.sk
ekonom@oa-po.vucpo.sk

Návrat na obsah